Online lean cursus voor het MKB

Als u interesse heeft in een online lean cursus sta ik graag voor u klaar. Mijn expertise is afkomstig uit het werk dat ik heb verricht voor diverse grote opdrachtgevers. Door deze kennis kan ik u altijd van een uitstekende begeleiding voorzien als u binnen de financiële dienstverlening beter procesmatig wilt gaan werken. Dit levert niet alleen voordelen op voor uw onderneming, maar natuurlijk ook voor de consument.

Een lean cursus van Brainwaver is online te volgen via materiaal zoals bijvoorbeeld een e-book. Doordat de cursus doorlopend is, blijft u als ondernemer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van efficiënt en duurzaam werken. Uiteindelijk heeft dit een positieve invloed op het succes van uw onderneming, en de groei die daarbij hoort. Lean werken wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Dat geldt niet alleen voor bedrijven in het MKB, maar ook voor Zzp’ers die actief zijn in de financiële branche.

Lean heeft alles te maken met het verbeteren van de processen binnen een onderneming. Zo kan er effectiever en duurzamer gewerkt worden, zonder dat daar tijdsverlies bij optreedt. Ook het tegengaan van verspilling is onlosmakelijk verbonden met lean. Deze verspilling vindt het meest plaats in het uitvoeren van onnodige werkzaamheden. Door het volgen van een lean cursus kan dit voorkomen worden. De processen binnen uw onderneming worden efficiënter, sneller en duurzamer gemaakt.


RPA Robotisering / Lean helpt Finance afdelingen / Financials om verstoringen in hun werkprocessen weg te halen: kortere periodeafsluiting, makkelijker maken balansspecificaties, rapportages en analyses versnellen, minder overwerk, meer werkplezier


Lean cursus van Brainwaver

Binnen Brainwaver voorzie ik u graag van de ondersteuning die u in de financiële dienstverlening nodig hebt om processen te kunnen verbeteren. Een lean training kan online gevolgd worden en is vaak een proces voor de langere termijn. Dat komt omdat de financiële sector onderhevig is aan veranderingen die elkaar in snel tempo opvolgen. Door een intensieve begeleiding aan de hand van een lean cursus, kunt u zich als ondernemer blijven ontwikkelen.

Daardoor wordt dienstverlening niet alleen efficiënter, maar blijft deze ook doeltreffend voor in de toekomst. Inhoudelijk kunt u met het volgens van een lean cursus werken aan het creëren van meerwaarde voor de consument. Omdat processen meer geconcentreerd en zuiver uitgevoerd kunnen worden, profiteert de klant van een betere prijs en gaan de loonkosten binnen de onderneming omlaag.

Simpelweg omdat er bij lean werken minder stappen hoeven worden doorlopen in het productieproces. Naast het verstrekken van lean cursussen, ben ik ook gespecialiseerd in de begeleiding die nodig is als u gebruik wilt maken van RPA robotics binnen uw MKB onderneming of als Zzp’er.

Menu
>